اطلاعیه مهم در خصوص امتحان پایان ترم دروس کارگاهی دانشکده فنی و مهندسی

به اطلاع تمامی دانشجويان کارگاه های فنی ومهندسی می‌رساند:

امتحان پایان ترم مربوط به دروس کارگاهی( استاد اوجی) به ترتیب زیر برگزار خواهد شد.


سه شنبه۲۲ / ۴/ ۱۴۰۰


* کارگاه جوش و کارگاه عمومی / کارگاه جوش و ورقکاری
ساعت ۱۰:۵۰_۱۰


*کارگاه ماشین افزار۱ / کارگاه ماشین افزار و ابزار سازی
ساعت ۱۱:۵۰_ ۱۱