اطلاعیه عضویت در انجمن علمی دانشجویی

نحوه عضویت در انجمن علمی دانشجویی گروه آمار به شرح زیر است

21 خرداد 1402 - 09:59