تبریک به قبول شدگان ارشد 1401 دانش آموختگان گروه آمار

اسامی دانش آموختگان گروه آمار که در آزمون ارشد1401 قبول شده اند

14 شهریور 1401 - 12:26

انتظارات جدید دانشجویان از دانشگاه‌ها

‎دانشگاه ها و نظام آموزشی کشور طی دوسال اخیر به دلیل کرونا بارها با بحران های مختلف رو به رو شده و مجبور به مدیریت بحران و طراحی پلتفرم های ارائه خدمات آموزشی نو ...

04 تیر 1401 - 15:22