Cardinal Theme

معرفی گروه آمار

معرفی گروه

گروه آمار در دانشگاه علم و فرهنگ ( موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی) از سال   1378 به پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی آمار اقدام کرد و از سال 1388 در مقطع کارشناسی ناپیوسته آمار و از سال 1389 در مقطع کارشناسی آمار و کاربردها دانشجو می پذیرد. در نیمسال اول 93-1392 در مقطع کارشناسی ارشد رشته آمارریاضی پذیرش دانشجو صورت گرفت.

هدف اصلی گروه آمار تربیت کارشناسان آمار برای تجزیه و تحلیلهای آماری و انجام تحقیقات علمی و تعلیمات لازم برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی است و این افراد می توانند در تمامی سازمانها، ادارات دولتی نظیر بانکها، مرکز آمار ایران، سازمان برنامه و بودجه،.... و ادارات غیر دولتی و موسسات تحقیقاتی بفعالیت بپردازند.

در نیمسال اول 94-1393 نیز در مقطع کارشناسی آمارسنجش آموزشی پذیرش دانشجو صورت گرفته است که فارغ التحصیلان در این رشته ها با نظریه های سنجش و اندازه گیری و رشته های آمار و روانشناسی و علوم تربیتی آشنا شده و میتوانند در  وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات درگیر با آموزش که استفاده از سنجش و اندازه گیری یک ضرورت برای آنهاست بفعالیت بپردازند.