تبریک به مناسبت قبولی دانشجویان گروه آمار در آزمون کارشناسی ارشدسال 1400

پیام تبریک و اسامی پذیرفته شدگان در کنکورکارشناسی ارشد 1400

پذیرش این عزیزان را در آزمون کارشناسی ارشد شاد باش عرض نموده و موفقیت روزافزون را برایشان در تمام مراحل زندگی آرزومندیم.

- نیایش خوش کیش رشته بیم سنجی دانشگاه شهیدبهشتی ( روزانه)

- آرش صادقی بابلان رشته علم داده دانشگاه شهیدبهشتی (روزانه)

- محدثه مهادی  رشته آمارریاضی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی(روزانه)

- محدثه کفایتی رشته آمارریاضی دانشگاه  علم و صنعت